Będzie się działo!

Share

plakatDrugie zawody w tegorocznym cyklu Santini Northec MTB Zima odbędą się w niedzielę, 10 marca w Karczewie. Na starcie stanie kilkuset najtwardszych rowerzystów, którym nie straszne jest ściganie się w śniegu i błocie.

Biuro zawodów znajduje się w Hali Sportowej, przy ul. Westerplatte, jednak start wyznaczono na ul. Armii Krajowej 80, u przedmurza Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, którego malowniczymi szlakami biegnie trasa. Początek o godz. 10. Szczegóły na temat zawodów w poniedziałkowej „Linii Otwockiej”, która jest patronem wydarzenia oraz na stronie www.mazoviamtb.pl

Prace ruszą na wiosnę

Share

Na początku lutego rozstrzygnięty został przetarg na budowę Przychodni Zdrowia w Karczewie
przy ulicy Otwockiej. Wśród firm budowlanych wywołał on wielkie zainteresowanie.

udDo przetargów budowlanych zgłasza się przeciętnie od 4 do 8 firm. Tym razem padł rekord, ponieważ zgłosiło się ich aż 47. Żadna z ofert nie została odrzucona, a podstawowym kryterium wyboru była cena. Komisja zdecydowała się na ofertę firmy FARTEX sp. z o.o. z Warszawy, która jest gotowa podpisać umowę na realizację zadania budowlanego „Przychodni Zdrowia w Karczewie” za kwotę 2 858 507,70zł. Samorząd Karczewa zaproponował podpisanie umowy w najbliższych dniach. Miesiąc później wykonawca powinien rozpocząć prace budowlane. Jak powiedział burmistrz Władysław D.Łokietek budynek w stanie surowym będzie gotowy pod koniec roku. Przewidujemy, że prace wykończeniowe, a także zagospodarowanie terenu i przekazanie gotowego obiektu karczewskiej służbie zdrowia nastąpi w maju lub czerwcu przyszłego roku.

Przypomnijmy, co zostanie zbudowane. Projekt za- kłada, że budynek będzie posiadał trzy kondygnacje ze spadzistym dachem - bez podpiwniczenia. Powierzchnia zabudowy będzie wynosiła około 420 m2, szerokość elewacji frontowej ( od ulicy Ot-wockiej) to 29 m, wysokości do 12 m, a kubatura około 5400 m3.

Na parterze zaplanowano: poczekalnię, rejestrację dorosłych, a także dzieci chorych i zdrowych, pokój szczepień jak również m.in. pomieszczenia higieniczne (WC) w tym dla osób niepełnosprawnych, dzieci, a także personelu.

Na parterze wydzielono od strony północno - wschodniej budynku powierzchnię 130 m2  z przeznaczeniem na aptekę. Na pierwszym piętrze umieszczono wszystkie pomieszczenia, które są związane z obsługą chorych: pokoje lekarskie, gabinety: zabiegowy, EKG, USG, ginekologiczny i stomatologiczny, pomieszczenia do pobierania materiału do badań (krwi i moczu), a także pomieszczenia dla pielęgniarek, szatnie i poczekalnie dla pacjentów. Przewidziano również pomieszczenia sanitarne dla personelu, pacjentów w tym dla niepełnosprawnych.

Na drugim piętrze, zaplanowano: pomieszczenia socjalno-wypoczynkowe, szatnie personelu, pomieszczenie pielęgniarki przełożonej, archiwum, magazyny jak również pomieszczenie do szkoleń, gabinet dyrektora i pomieszczenia administracyjne. Komunikację miedzy kondygnacjami zapewnią klatki schodowe i windy towarowo – osobowe.Zaprojektowano trzy wydzielone obszary dla pacjentów. Przez wejście centralne od ulicy Otwockiej będą wchodzili dorośli. Celem wyeliminowania kontaktu dzieci zdrowych z chorymi zagwarantowano im oddzielne wejścia.

Warto zauważyć, że nawet się nie spodziewaliśmy, że w rejonie ulic: Bohaterów Westerplatte i Otwockiej powstaje minicentrum miasta. Jest tam: Szkoła Nr 2, Przedszkole, Hala Sportowa, Orlik 2012, dwa place zabaw dla dzieci, a za rok będzie Przychodnia Zdrowia. Wcześniej przygotowano wiele miejsc parkingowych, łatwy i bezpieczny dojazd dobrymi drogami i dojście chodnikami z kostki brukowej.   

Stefania Ruszowska ma prawie 102 lata

Share

Według sprawdzonych danych, najstarszą mieszkanką gminy Karczew jest pani Stefania Ruszowska, mieszkanka osiedla Ługi. Urodziła się 16 września 1911r. Na początku lutego jubilatkę odwiedzili: burmistrz Karczewa, Władysław D. Łokietek i przewodniczący rady miejskiej, Tadeusz Marton.

babarabaZłożyli oni najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu, pomyślności, zadowolenia z rodziny i wiele radości. Jubilatkę obdarowano bukietem kwiatów i listem gratulacyjnym. Pani Stefania ma zapewnioną troskliwą opiekę, którą sprawuje córka Iwona Karpisz, mieszkająca na tej samej klatce tylko piętro wyżej. Poprosiłem panią Iwonę, aby powiedziała kilka zdań o swojej mamie, najstarszej mieszkance nie tylko os. Ługi, ale całej gminy.

-  Mama mieszka na osiedlu Ługi w Karczewie 15 lat, a wcześniej mieszkała w Otwocku. Urodziła się w Puławach i tam skończyła szkołę średnią. Przez kilka lat studiowała prawo na KUL w Lublinie, ale naukę na tej uczelni przerwała. Skończyła natomiast kurs dla księgowych i przez wiele lat, aż do emerytury,  pracowała w tym zawodzie. Przed II wojną światową, a także w czasie jej trwania była zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Lublinie, a wcześniej w Miejskim Zakładzie Wodno- Kanalizacyjnym również w Lublinie. Pracowała w różnych firmach na stanowisku księgowej. M.in. wiele lat spędziła w Technikum Nukleonicznym w Otwocku, a później w Zespole Szkół Technicznych. Pracowała również w rachunkowości w Spółdzielni Mleczarskiej na Karczewskiej.

Mama wychowała dwie córki i syna. Mam młodszego brata. Moja siostra już dawno nie żyje. Kończąc pani Iwona  w imieniu mamy i rodziny podziękowała władzom miasta za pamięć i zainteresowanie najstarszą mieszkanką gminy Karczew.  

Nowi odbiorcy ciepła

Share

Zgodnie z projektem oraz pozwoleniem na budowę, nowa Przychodnia Zdrowia, która zostanie oddana do użytku w przyszłym roku, będzie ogrzewana ciepłem z KPEC w Karczewie. Ponieważ będzie to ogrzewanie tańsze od innych, dlatego inicjatywę należy uznać za słuszną

balcePowstaje jedynie pytanie, co z innymi obiektami użyteczności publicznej zlokalizowanymi w pobliżu przychodni. Chodzi o przedszkole, szkołę i halę sportową! O pozyskiwaniu nowych odbiorców ciepła z prezesem Zarządu KPEC sp. z o.o. w Karczewie, KRZYSZTOFEM BALCERZAKIEM, rozmawia Feliks Żebrowski.
 
Jakie nowe obiekty będą w najbliższym czasie ogrzewane przez karczewską ciepłownię?
Na dzień dzisiejszy mamy podpisaną umowę z Gminą Karczew dotyczącą przyłączenia do naszej sieci cieplnej następujących obiektów: Przedszkole Nr2 ul. Buczka, Szkoła Nr 2 ul. Otwocka, Hala MOSiR ul. Westerplatte i planowana przy ulicy Otwockiej Przychodnia Zdrowia. Planowaliśmy również, że z naszego ciepła skorzysta inna firma, ale ze względu na koszty, kierownictwo odłożyło realizację inwestycji na późniejszy termin.

Jak będzie przebiegała trasa nowej sieci cieplnej?
Sieć cieplna, zasilająca wymienione obiekty, będzie miała swój początek w „komorze sieciowej” w pobliżu ul. Bema na os. Ługi, następnie poprowadzona zostanie ulicą Otwocką, „przetnie” Westerplatte i dotrze w okolice planowanych do podłączenia obiektów. Jako pierwsze na tej trasie zostanie podłączone przedszkole, następnie hala, szkoła i przychodnia.  

Kto będzie wykonawcą sieci dostarczającej ciepło do planowanych obiektów?
 Zostanie on wyłoniony w drodze przetargu, a inwestorem będzie nasza firma. Na planowaną inwestycję będziemy musieli wyłożyć swoje środki. Natomiast koszty związane z montażem węzłów cieplnych oraz ewentualnym przystosowaniem instalacji do odbioru ciepła, poniesie  właściciel obiektu. KPEC będzie inwestorem węzła jedynie dla hali MOSiR.

O ile zwiększycie produkcję ciepła, po przyłączeniu nowych odbiorców?
Moc zamówiona przez Gminę wynosi 900kW i z tego wynika, że będziemy musieli zwiększyć „produkcję” ciepła o około 6-7%.

Czy administratorzy obiektów odczują, że rachunki za ogrzewanie będą nieco niższe i jak dużo niższe?
Rachunki za ogrzewanie będą niższe. Obecnie nasze ciepło jest ponad 20% tańsze niż z ciepłowni gazowej w Otwocku. Jeżeli do tego dojdzie planowana termomodernizacja budynków, to można powiedzieć, że rachunki będą dużo niższe niż obecnie. Wszystko zostanie jednak zweryfikowane po pierwszym sezonie i wystawieniu faktur.

Kiedy do obiektów dotrze ciepło z waszej ciepłowni?
Zakładamy, że na przełomie sierpnia i września położony zostanie rurociąg, a ciepło dostarczymy na początku sezonu grzewczego 2013/2014.

Czy przy okazji realizacji tej inwestycji będzie możliwość skorzystania przez właścicieli domów jednorodzinnych z podłączenia budynków do planowanej sieci ciepłowniczej?
Z chwilą uzyskania przez nas pozwolenia na budowę mieszkańcy - mający domy w pobliżu sieci -będą poinformowani o realizowanej inwestycji i chętni do korzystania z naszego ciepła zostaną bez żadnych problemów podłączeni.

Stulatek z mandoliną

Share

Pan Aleksander Olszewski, znany w mieście jako „Szymanek”, mieszkaniec Karczewa, 4 lutego 2013 roku ukończył 100 lat.

mandolinaW rocznicę urodzin jubilata odwiedzili: burmistrz Karczewa, Władysław D. Łokietek i przewodniczący rady miejskiej, Tadeusz Marton. Złożyli oni najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, pomyślności, zadowolenia z rodziny, radości z gry na mandolinie i tak jak zawsze - uśmiechu na twarzy. Jubilata obdarowano bukietem kwiatów i listem gratulacyjnym. Miłych gości zaproszono do stołu na słodki poczęstunek.

Aleksander Olszewski urodził się w Karczewie i prawie 70 lat wykonywał zawód zduna. Żaden piec, kuchnia czy komin nie miały przed nim tajemnic. Wszyscy w Karczewie mu ufali, ponieważ wiedzieli, że to mistrz w swoim fachu. Dochował się dwóch synów: Leszka i Andrzeja oraz trójki wnucząt: Agnieszki, Kingi i Michała. W dniu setnych urodzin jubilat był w doskonalej formie fizycznej i psychicznej. Zaskoczył wszystkich prawie półgodzinnym koncertem starych piosenek, które grał na swej ulubionej mandolinie. Cztery lata temu z powodzeniem wystąpił w telewizyjnym, show Roberta Janowskiego „Jaka to melodia”, gdzie na mandolinie zagrał melodię swojej młodości - „Jesienne róże”.

Zapytałem pana Aleksandra, co należy robić, aby w takiej kondycji dotrwać do „setki”. – Należy się dobrze i racjonalnie odżywiać, mieć szczęśliwą rodzinę, wykonywać ulubiony zawód, być życzliwym dla ludzi, znaleźć czas na spokojne przemyślenie spraw codziennych i na swoją ulubiona rozrywkę, jaką w moim przypadku jest gra na mandolinie. Kończąc dodał, że należy nie przesadzać z alkoholem i absolutnie odrzucić papierosy, ponieważ jest to bardzo szkodliwa dla zdrowia używka.

Jubilat niechętnie wraca wspomnieniami do czasu pobytu w niemieckim obozie pracy Treblinka I (nie mylić z obozem zagłady Treblinka II), gdzie przeżył sześciomiesięczną gehennę. – Dopiero po przekroczeniu bramy obozu, zorientowaliśmy się, gdzie jesteśmy i jaki los nas czeka. Zakwaterowano nas w barakach, po dokładnym zrewidowaniu, zabierali osobiste drobiazgi, obozowy fryzjer ogolił nasze głowy na zero. Już następnego dnia skierowano wszystkich do ciężkiej, wyczerpującej pracy w kopalni żwiru, pod okiem nadzorców, którzy wymierzali razy i znęcali się nad więźniami. Po szczęśliwym powrocie do domu, ważyłem zaledwie 42 kg – wspominał jubilat. Dopiero po kilku miesiącach intensywnego leczenia, prowadzonego przez siostry zakonne felicjanki, pan Aleksander odzyskał zdrowie.    

Kalendarz imprez - najblizsze wydarzenia

poprzednim miesiącu sierpień 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Linia.tv - zobacz nasze relacje

Pogoda

Partly Cloudy

16°C

Otwock

Partly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 8.05 km/h

  • 21 Aug 2014

    Mostly Clear 16°C 9°C

  • 22 Aug 2014

    Mostly Sunny 22°C 12°C

Realizacja: blueform