Plażowicze uratowali tonącego

Share

Niewiele brakowało, by doszło do tragedii na niestrzeżonym kąpielisku na jeziorze Moczydło w Karczewie! W niedzielę, około godz. 19, tonął 19-letni mężczyzna. Na ratunek rzucili się inni plażowicze. Mężczyzna trafił do szpitala w Otwocku.

moczydlo - ratowanie 3To była bardzo upalna niedziela. Tłumy mieszkańców uciekały nad wodę, m.in. nad dzikie jeziorko Moczydło w Karczewie, gdzie plażowicze opalali się, grillowali  i cieszyli wodnymi zabawami. Wśród osób, które odpoczywały nad Moczydłem, znalazł się 19-latek, który siedział samotnie nad brzegiem akwenu, obserwował okolicę i popijał piwo. Po godz. 18 grupka młodych ludzi przebiegająca koło samotnego mężczyzny dla żartu wepchnęła go do wody. 19-latek wpadł na płyciznę i szybko wygramolił się na brzeg.

Po godzinie postanowił się ochłodzić i wszedł do wody, by popływać. Niestety, przeliczył swoje umiejętności, tym bardziej, że był pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie 19-latek zachłysnął się wodą i zaczął tonąć. Na szczęście na brzegu było wiele osób. Na ratunek tonącemu rzuciło się kilku mężczyzn, ale 19-latek szybko znikł w mętnej toni. Ratujący  nurkowali tak długo, aż wyciągnęli go na powierzchnię. - Mężczyzna był pod wodą kilka minut – mówi Mariusz Wieliczko, jeden, ze świadków, który powiadomił redakcję o całej sprawie. - Ci, którzy go wyciągnęli na brzeg, od razu przystąpili do akcji reanimacyjnej i dzięki temu uratowali mu życie. Niebawem przyjechała karetka pogotowia. Lekarz kontynuował reanimację – dodaje pan Mariusz. Po blisko godzinnej akcji 19-latek, który wcześniej nie dawał oznak życia, odzyskał słaby oddech. Zanim został dowieziony karetką do szpitala w Otwocku, lekarze jeszcze kilkakrotnie musieli wyrywać go z objęć śmierci. Mężczyzna jest w ciężkim stanie.

Służby ratownicze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą i niekorzystanie z niestrzeżonych, dzikich kąpielisk.   

Program wspierania rodziny

Share

Na ostatniej przed przerwą urlopową sesji rady miejskiej, radni przyjęli jednogłośnie „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”. Koordynatorem programu jest Bożenna Witak – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie.

obraz 170Program skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodzina, która nie spełnia swoich funkcji wychowawczych, jest nazywana rodziną dysfunkcyjną. Z założenia są to takie rodziny, które nie spełniają swoich podstawowych funkcji, czyli z tych lub innych powodów nie potrafią zapewnić odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci. Według analizy danych, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zdiagnozowano w 63 rodzinach, w tym na wsi w 19.

Cele programu
Celem programu jest stworzenie systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny i jej integracji, a także współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi na rzecz dziecka i rodziny. Do niezmiernie ważnych celów należy również zaliczyć: wspieranie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny, świadome działania w zakresie planowania oraz jej funkcjonowania, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, a także podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny. Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wynika, że z terenu miasta i gminy Karczew w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnio- nych w roku 2010 było czworo, w 2011 pięcioro, a 2012 sześcioro dzieci. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w omawianych latach nie przebywało żadne dziecko.

Wspólne działanie
W realizacji programu działa wiele instytucji i organizacji. Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie udziela wsparcia osobom chorym psychicznie i ich rodzinom. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Karczewie udziela pomocy i wsparcia osobom, a także rodzinom osób uzależnionych. W strukturach punktu przyjmuje prawnik, zaś Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się problemem przemocy. Skupia wśród swoich członków przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku. Natomiast Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na rzecz osób uzależnionych. Kieruje do sądu wnioski o przymusowe leczenie, motywuje do podjęcia leczenia. Ważną rolę odgrywa Stowarzyszenie „W stronę słońca”, które działa na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci z tych rodzin. Zadaniem świetlicy jest również wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi. Partnerami w realizacji zadań są również: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.

Wsparcia udzielają także: urząd miejski, komisariat policji, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego, świetlica parafialna przy kościele w Karczewie, świetlica socjoterapeutyczna CARITAS przy kościele na Ługach, a także placówki oświatowe.

Kontrola realizacji programu
Nadzór nad realizacją programu sprawuje burmistrz Karczewa, który również podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. Sprawozdanie z wykonania w danym roku zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykazanie występujących w tym zakresie potrzeb będzie przedkładane Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca każdego roku.   

Piorun uderzył w dom

Share

Podczas gwałtownych burz, jakie w ostatnim czasie nawiedziły nasz region, doszło do kilku groźnych wyładowań atmosferycznych. Wichura przewróciła kilka drzew, a na drogach leżało mnóstwo konarów.

W piątek, 21 czerwca, około godz. 18 piorun z hukiem uderzył aż dwa razy w dach jednego z domów przy ul. Słonecznej w Karczewie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jeden z mieszkańców wezwał straż pożarną. Okazało się, że piorun skruszył 2 metry kwadratowe ceramicznej dachówki. Kilkanaście minut później piorun uderzył w drzewo przy ul. Geislera w Otwocku. Drzewo stanęło w płomieniach i pożar musieli ugasić strażacy. Przez kolejne kilkadziesiąt minut ratownicy byli wzywani do zwalonych drzew
i wielkich konarów, które utrudniały podróż kierowcom. Gałęzie i przewrócone drzewa leżały, m.in.: we wsi Człekówka w Kołbieli, na trasie nr 17 na wysokości wsi Lubice w Kołbieli, czy na ul. Laskowej w Celestynowie. Natomiast przy ul. Jarosławskiej w Józefowie drzewo zawisło na linii energetycznej. Dopiero, gdy Pogotowie Energetyczne odcięło dopływ prądu, strażacy pocięli drzewo.

Wpadł dzięki monitoringowi

Share

Miejskie kwiatki wpadły w oko jednemu z mieszkańców Karczewa! W centrum miasta, w okolicy ratusza, 21-letni mężczyzna bezczelnie wyrywał kwiaty z miejskich klombów.

wandalW piątek, 21 czerwca około godz. 9, młody mężczyzna dziarsko przeszedł ulicę i wskoczył do miejskiego kwietnika, z którego wyrwał ozdobne rośliny. 21-latek nie wiedział, że jest obserwowany przez czujne oczy operatora monitoringu. Sprawa wandala trafiła do stróżów prawa. Na widok policjantów wandal zdębiał. Nie spodziewał się, że funkcjonariusze złapią go na gorącym uczynku. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego wyrywał kwiaty. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. - Monitoring w Karczewie jest bardzo dobrej jakości. Wychwytuje wszystkie drobiazgi, nawet nocą – zaznacza podkom. Jarosław Sawicki z otwockiej komendy policji. - Monitoring pomaga w zwalczaniu, np. drobnej przestępczości lub wandali. Czasami są to drobne sprawy, ale uciążliwe dla władz miasta i mieszkańców – dodaje Sawicki. Z monitoringiem jest bezpieczniej. Dlatego taki sprzęt powinien być zainstalowany na wszystkich głównych drogach w powiecie. Przydałby się chociażby na ul. Andriollego w Otwocku, gdzie w czerwcu pseudokibice Legii wymazali wulgaryzmami księgarnię. - Gdyby w tym miejscu był monitoring, z pewnością wandale zostaliby ukarani – podkreśla Sawicki.   

Porządkowanie terenu nad Wisłą

Share

Członkowie Ekopatrolu od przeszło pięciu lat dbają o czystość terenu za wałem wiślanym od ostrogi wiślanej w Karczewie do Nadbrzeża.

wislaSystematycznie organizują przy udziale władz samorządowych, które  dostarczają worki na śmiecie i organizują ich wywóz zbieranie śmieci na tym terenie, kontynuują patrole samochodami terenowymi, zadbali także o stosowne tablice informacyjne. Te wszystkie działania spowodowały, że można mówić o zauważalnej poprawie czystości na tym terenie.

Prezes stowarzyszenia Ekopatrol w Karczewie, Mirosław Spirowski powiedział: – W czerwcowej akcji wzięło udział kilkanaście osób wspomaganych siedmioma samochodami terenowymi z przyczepkami. To już druga taka akcja w bieżącym roku. Pierwsza, przeprowadzona kilka tygodni wcześniej, doprowadziła do zebrania 3 ton śmieci i wykazała konieczność szybkiego zorganizowania kolejnej z powodu dużej ilości pozostawionych w czasie zimy odpadów. Mimo iż nie pojawili się zaproszeni do współpracy wędkarze z kół PZW w Otwocku i Karczewie, zebraliśmy kolejne 3 tony śmieci. Kończąc dodał, że teren, który stał się miejscem rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców i gdzie codziennie można spotkać spacerujące całe rodziny, został uprzątnięty i znowu może cieszyć oczy spacerowiczów, spragnionych kontaktu z przyrodą.

Członkowie Ekopatrolu obiecali, że będą w dalszym ciągu patrolować wspomnianą okolicę, aby wyeliminować w możliwie dużym stopniu przypadki śmiecenia, ale zdają sobie sprawę, że procederu tego nie da się całkowicie wykorzenić. Jedyna nadzieja w nowej ustawie śmieciowej, która na wszystkich nakłada obowiązek dbania o właściwe zagospodarowanie odpadów, a także obciąża wszystkich „opłatą śmieciową” za wywóz nieczystości, a gmina jest za to odpowiedzialna.  Prezes Spirowski z przyjemnością poinformował również, że po przeszło pięciu latach działalności Ekopatrolu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 14 maja 2013 r., zwolniła członków stowarzyszenia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wjazd do rezerwatu „Wyspy Świderskie” w celu prowadzenia działalności statutowej.

Można powiedzieć, że decyzja jest dużym wyróżnieniem otrzymanym w wyniku pozytywnej oceny dotychczasowych działań stowarzyszenia. Jest to także kredyt zaufania, którego, jak powiedzieli uczestnicy akcji porządkowej, nie zawiodą i planują przeprowadzenie kolejnych, podobnych akcji patrolowych i porządkowych, aby w pełni odzyskać tereny nad Wisłą dla wypoczynku. 

Kalendarz imprez - najblizsze wydarzenia

poprzednim miesiącu październik 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5
week 41 6 7 8 9 10 11 12
week 42 13 14 15 16 17 18 19
week 43 20 21 22 23 24 25 26
week 44 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Linia.tv - zobacz nasze relacje

Pogoda

Mostly Cloudy

-1°C

Otwock

Mostly Cloudy

Humidity: 91%

Wind: 9.66 km/h

  • 26 Oct 2014

    Sunny 10°C 1°C

  • 27 Oct 2014

    Sunny 13°C -1°C

Realizacja: blueform