Zapomniana droga, opuszczeni mieszkańcy

Share

Droga powiatowa nr 2701W, która biegnie przez trzy sołectwa w północnej części gminy Wiązowna, powinna je łączyć z tzw. resztą świata. Tymczasem od lat tylko sporadycznie i doraźnie remontowana sprawia, że mieszkańcy czują się, jakby byli odsunięci na boczny tor.

iza1Mieszkańcy Izabeli i Michałówka w gminie Wiązowna czują się jak dzieci gorszego boga. Inwestycje gminne w tych miejscowościach, jeśli są, to bardzo znikome, a łącząca je ze światem droga powiatowa nr 2701W od lat jest w tragicznym stanie. – Może wreszcie ktoś usłyszy nasz głos. Niech ludzie zobaczą, że nie tylko Otwock ma problemy bytowe. Starostwo posiada też inne drogi powiatowe, na które pobiera dotacje i powinno o nie dbać. Oddać nie chcą, naprawiać też nie, a przecież my również tu jakoś po ludzku chcemy żyć – żali się mieszkaniec Izabeli.

W połowie grudnia mieszkańcy zwołali w tej sprawie sołeckie zebranie w wiejskiej świetlicy w Izabeli. Ocenę stanu drogi wolę przemilczeć, bo byłby to temat na kolejny krytyczny materiał prasowy. Świetlica dosłownie pękała w szwach, nawet sami organizatorzy byli zaskoczeni frekwencją. Jednak po raz kolejny mieszkańcy zostali zignorowani przez władze. Jak mnie poinformowano, na spotkanie między innymi zaproszono wójta gminy i zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Nie pojawił się nikt, poza członkiem zarządu powiatu, Januszem Budnym, który zajmuje się ochroną środowiska, kulturą i sportem i na temat drogi powiatowej, biegnącej przez Izabelę, Michałówek i Boryszew nie miał zbyt wiele do powiedzenia, a to co przekazał mieszkańcom, nie było budujące. – Muszę powiedzieć, że drogi powiatowe w naszym powiecie są słabe, ale w naszej gminie są w najgorszym stanie. Z przykrością to stwierdzam. Na 305 km dróg powiatowych tylko jakieś 180 km nadaje się do użytku. Reszta kwalifikuje się do naprawy, bądź do całkowitej odbudowy – powiedział radny powiatowy.

iza2Z informacji jakie podał, wynika, że w gminie Wiązowna jest ponad 57 km dróg powiatowych (najwięcej z wszystkich gmin) i w większości są to drogi gruntowe. Taką jest również droga nr 2701W i jest to swego rodzaju ewenement, bo przecież drogi powiatowe powinny spełniać określony standard.

- Kiedy były pieniądze, kiedy te drogi można było jeszcze budować, to budowano je gdzie indziej. I teraz, gdy powinna przyjść kolej na to, żeby zacząć coś robić w naszej gminie, to skończyły się pieniądze. Zakończyła się ta perspektywa unijna na lata 2007-2014 i w zasadzie na drogi  to już nie ma pieniędzy. A w następnej perspektywie, co prawda, są tam jeszcze w Brukseli jakieś przepychanki, ale jest mało prawdopodobne, by znalazły się pieniądze na drogi lokalne. Dlatego uważam, że jeśli rząd nie wymyśli jakiegoś systemu naprawczego, oprócz tych schetynówek, to z naszymi drogami będzie krucho – mówił Janusz Budny.

Na koniec mieszkańcy dowiedzieli się gorzkiej prawdy, że w budżecie powiatu na 2013 rok nie ma takiej pozycji inwestycyjnej, jak droga powiatowa w Izabeli i że nie będzie tej drogi przez najbliższe lata. Na pocieszenie radny dodał, że w ogóle w przyszłorocznych inwestycjach znalazły się pieniądze jedynie na bieżące naprawy dróg powiatowych i skrzętnie zszedł z tego tematu, poruszając sprawę krytycznego położenia szpitala powiatowego, a także spółek wodnych w gminie Wiązowna.  

Większe dochody, więcej inwestycji

Share

Gmina zarządzana jest dobrze. Tak można powiedzieć po uchwaleniu budżetu na rok 2013, ponieważ wzrósł on w stosunku do roku poprzedniego o ponad 2 mln zł po stronie dochodów i prawie 5 mln po stronie wydatków. Na wydatki inwestycyjne gmina wyda ponad 2 razy więcej niż w roku 2012.

wiaz1W 14-osobowym składzie przystąpili radni wiązowscy do pracy nad uchwaleniem budżetu gminy na rok 2013. Sesja budżetowa odbyła się w czwartek, 20 grudnia. Na tej sesji zaplanowane do przegłosowania były też uchwały tzw. śmieciowe, jednak radni postanowili spokojnie podejść do tego tematu i jeszcze nad tym popracować w komisjach, dlatego pakiet 5 uchwał został zdjęty z porządku obrad. Tak więc głównym tematem pozostał jedynie budżet na przyszły rok. Przedtem jednak podjęto jeszcze uchwałę w sprawie wydatków z roku 2012, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, a także kilka innych uchwał. Jeszcze przed budżetem radni jednogłośnie podjęli 16-letnią prognozę finansową gminy na lata 2013-2029. Porównując, przygotowany przez wójta, budżet gminy na rok 2013 z poprzednim, można odnieść wrażenie, że gmina Wiązowna trzyma się całkiem dobrze. Dochody ustalono na 41 595 836 zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost o 2 055 268 zł. Z kolei wydatki zostały ustalone na poziomie 42 796 782 zł. W porównaniu do roku 2012 jest to wzrost o 4 996 187 zł. Co szczególnie istotne dla mieszkańców gminy, wydatki inwestycyjne w nadchodzącym roku wzrosną dwukrotnie i wyniosą 5 989 119 zł. W roku 2012 było to niecałe 2,8 mln. Jak zwykle, najwięcej pieniędzy z gminnej kasy, bo ponad 40 procent, pochłonie oświata, ale co również należy podkreślić, ponad 6 mln zł zaplanowano na administrację publiczną, z czego ponad połowa pójdzie na wynagrodzenia dla pracowników urzędu.

Po przedstawieniu budżetu, przyszedł czas na zapoznanie się z opiniami. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała żadnych uwag do budżetu i pozytywnie go zaopiniowała. Również komisja budżetowa nie miała zastrzeżeń tym bardziej, że większość z 23 poprawek, jakie wniosła na wspólnym zebraniu komisji, znalazła się w przyszłorocznym budżecie. Po odczytaniu opinii przyszedł czas na dyskusję… której w ogóle nie było. Głosowanie nad projektem uchwały również okazało się formalnością. Wszyscy radni byli zgodni, że ten budżet jest dobry dla gminy, czemu dali wyraz oklaskami po jego przyjęciu. – Taka postać budżetu, jaka została po tych autopoprawkach przyjęta, jest w porządku. Ja mam tylko jedną uwagę. Nie jestem zadowolona ze zdjęcia kwoty z Ośrodka Zdrowia w Gliniance, ponieważ śmiem twierdzić, że, mimo wszystko, te budynki, które są własnością gminy, powinny być remontowane. Możemy to później regulować wysokością czynszu, ale powinniśmy dbać o nasze wspólne mienie i to jest moja jedyna uwaga do tego budżetu – powiedziała „Linii” radna Barbara Bratko.

Sesja budżetowa, wyjątkowo jak na Wiązownę, zakończyła się po upływie niespełna trzech godzin. I tu pozwolę sobie na napisanie kilku pozytywnych słów pod adresem radnych. Od 2. kadencji obserwuję sesje w tej gminie i po raz pierwszy zostałem zaskoczony tak… krótką i bezdyskusyjną sesją budżetową. Z pewnością, co również w prywatnej rozmowie podkreślił skarbnik Wiesław Miłkowski, jest to wynikiem solidnie przepracowanego budżetu w poszczególnych komisjach, a to z kolei dało wymierny efekt w postaci braku dyskusji podczas sesji. Brawo, państwo radni i tak konstruktywnej pracy życzę wam w nowym roku 2013. 

Estetyka i bezpieczeństwo

Share

W wyglądzie budynku Urzędu Gminy w Wiązownie od niedawna rzucają się w oczy wyremontowane schody wejściowe, zarówno główne jak i przy wejściu bocznym, które dodatkowo zostały zadaszone.

Schody zyskały nie tylko na estetyce, ale co najważniejsze, zadbano też o bezpieczeństwo mieszkańców, przychodzących do urzędu. Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie, w schodach głównych zastosowano tzw. system przeciwoblodzeniowy, czyli, mówiąc prościej, schody są podgrzewane. Zainstalowano też nowe poręcze. Wykonaniem tej inwestycji, na którą wydano z gminnego budżetu około 40 000 zł, zajęła się firma z Nidzicy, która w ofercie przetargowej zaproponowała najkorzystniejsze warunki. Niektórzy radni mieli obiekcje, czy płytki będą się jeszcze trzymać na wiosnę, bo kładziono je w październiku, przy temperaturach oscylujących w pobliżu zera, ale, jak zapewniają urzędnicy, z tym nie powinno być problemu. Przekonamy się o tym na wiosnę.   

Laptopy na Mikołaja

Share

Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który realizuje  Starostwo Powiatowe w Otwocku, pozwolił , aby 100 mieszkańców gminy Wiązowna otrzymało laptopy z rocznym gratisowym dostępem do Internetu. Pierwsze komputery rozdano 7 grudnia.

kulasRealizowany przez Starostwo Powiatowe w Otwocku program operacyjny pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” zaczyna przynosić wymierne korzyści. W piątek, 7 grudnia po południu, w sali konferencyjnej Urzędu gminy w Wiązownie odbyło się przekazanie pierwszej partii laptopów mieszkańcom tej gminy. Wcześniej komputery otrzymał Karczew, a 12 grudnia – Otwock (prasy na to wydarzenie nie zaproszono, więc tylko odnotowujemy fakt).

Pierwszym, który odebrał „unijnego” laptopa, był Anatol Ajdacki z Pęclina, który samotnie wychowuje 15-letniego syna. – Cieszę się, że zostałem zakwalifikowany do tego programu. Od września mam, przydzielone przez sąd, prawo do opieki nad synem i ten laptop jest dla niego, bo ja to już jestem na to za stary. Syn co prawda ma komputer, ale już dość sfatygowany, bez przerwy mu się psuje, a sam pan wie, że teraz to nawet pracę domową trudno jest dziecku odrobić bez dostępu do Internetu. Telefon z gminy dostałem wczoraj, więc był to wspaniały prezent na Mikołaja, nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla syna – powiedział pan Anatol.

W ramach tego projektu, każdy laptop ma wykupiony dostęp do Internetu do końca 2013 roku. Poza tym wszyscy beneficjenci będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z podstaw obsługi laptopa i korzystania z sieci (25 godzin). Zanim sprzęt przejdzie na własność, przez 5 lat będzie to tzw. dzierżawa i w tym czasie nikt nie może zbyć urządzenia.

W sumie, 100 mieszkańców gminy Wią-zowna zakwalifikowało się do tego programu. Ze względów logistycznych przekazanie sprzętu odbyło się w dwóch turach. Druga tura odbyła się we wtorek, 11 grudnia. Dodatkowe 5 laptopów trafi do biblioteki w Gliniance i będą mogli z nich korzystać wszyscy, którzy nie zakwalifikowali się do programu.  

Rozważania nad budżetem

Share

Prawie 20 poprawek do przyszłorocznego budżetu zgłosiła komisja budżetowa na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Większość została zaakceptowana przez radę i wójta. Najwięcej dyskusji wzbudziły stawki opłat śmieciowych

Ponad 5 godzin radni wiązowscy dyskutowali nad 23 poprawkami do projektu przyszłorocznego budżetu, które zgłosiła komisja budżetowa podczas wspólnego spotkania w środę, 19 grudnia. Jedną z ważniejszych zmian było obniżenie o połowę przychodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminie (Zamiast 1,5 mln – 750 000 zł).

Zdaniem komisji stawki śmieciowe powinny być na poziomie 7-9 zł/os. przy segregacji i nie więcej niż 15 zł/os - bez. Czy gmina wyrobi się z taką kwotą, wszystko rozstrzygnie się dopiero po przetargu. Po tej zmianie budżet na 2013 rok kształtowałby się na poziomie nieco ponad 41,5 mln zł po stronie dochodów i 42,5 mln po stronie wydatków.

Wymowna sytuacja zaistniała podczas dyskusji nad zdjęciem 100 000 zł z zagospodarowania terenu w centrum Wiązowny (chodzi o tzw. plac „WCK”). Otóż w chwili podejmowania decyzji (zdjąć, czy nie te pieniądze), z tablicy… spadł nagle projekt zagospodarowania tego terenu, wykonany przez warszawskich studentów. Czyżby to był sygnał, że i ten projekt przepadnie?... Żadna z propozycji wsparcia wiązowskiej policji(zakup alkomatu i służby ponadnormatywne) również nie znalazła poparcia radnych i środków na to nie będzie w budżecie. Z kolei 100 000 zł radni wprowadzili na pomoc dla powiatu w położeniu nakładki asfaltowej na odcinku drogi powiatowej nr 2713W między Wolą Ducką a Wolą Karczewską. Zmian było dużo więcej, ale ile z nich znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie, poznamy już na sesji budżetowej, która odbędzie się jeszcze przed świętami.  

Kalendarz imprez - najblizsze wydarzenia

poprzednim miesiącu wrzesień 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Linia.tv - zobacz nasze relacje

Pogoda

Fair

14°C

Otwock

Fair

Humidity: 77%

Wind: 14.48 km/h

  • 17 Sep 2014

    Sunny 21°C 9°C

  • 18 Sep 2014

    Sunny 22°C 11°C

Realizacja: blueform