Wiązowna: Otwarta droga do powstania centrów. Zgoda buduje

Share

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna zostało uchwalone. Licznie zgromadzona publiczność na sali obrad urzędu gminy, brawami przyjęła pozytywną decyzję rady

Jak przewidywaliśmy kilka tygodni temu, kwestia studium dla gminy Wiązowna wróciła pod obrady na ostatniej sesji, która odbyła się w środę, 26 października. Był to kluczowy punkt XVI sesji, który zgromadził na sali obrad wielu zainteresowanych mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Zanim jednak radni skupili się na głosowaniu w sprawie studium podjęli kilka zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2011-2024, a także w budżecie. Ogólnie rzecz biorąc, koniec roku 2011, to czas na radykalne oszczędności w związku z nieosiągnięciem przychodów z niesprzedanych nieruchomości. Jak zrelacjonował skarbnik gminy, należało zmniejszyć dochody gminy o prawie 2,2 mln zł, a także wydatki o około 1,4 mln, plus jeszcze kilka innych, drobnych poprawek. Z ostatecznego rachunku wynika, że powstała 600-tysięczna dziura w budżecie gminy, którą urząd chce załatać zaciągnięciem długoterminowego kredytu. Radni, choć niejednogłośnie, poparli starania pani wójt o zbilansowanie gminnych finansów w tym roku. Przed uchwałą w sprawie studium, do porządku zostało jeszcze wprowadzone głosowanie nad stanowiskiem rady w sprawie zmian wprowadzonych przez panią wój do studium. Głosowanie odbyło się nad tymi samymi punktami, które głosowali radni na wspólnym zebraniu komisji (opisaliśmy je w poprzednim numerze "LO"). Po krótkiej przerwie, już bez przedłużającej się dyskusji, radni rozpoczęli głosowanie uchwały w s. studium. Tym razem jedenaścioro radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Przeciwni byli tylko Anna Lech i Rafał Nejman, natomiast Monika Sokołowska i Jan Markowski wstrzymali się od głosu. Pozytywna decyzja rady z ulgą została przyjęta przez licznie zgromadzoną publiczność, która nagrodziła radnych rzęsistymi oklaskami. Po podjęciu kluczowej w tym dniu uchwały, większość obserwatorów opuściła salę obrad pomimo tego, że były jeszcze do przegłosowania przyszłoroczne podatki od nieruchomości. Kolejne 4 uchwały w sprawach: dzierżawy nieruchomości w Wiązownie, najmu lokalu w Radiówku, ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i powołania komisji inwentaryzacyjnej zostały przegłosowane jednogłośnie. Nieco dłużej radni zastanawiali się nad stawkami opłaty targowej w 2012 roku. Podjęli uchwałę, jednak z poprawką, że opłata za sprzedaż z samochodu, ławki, stolika i namiotu wynosić będzie nie 20, a 30 zł. Opłatę przy pozostałej sprzedaży ustalono na 10 zł. W kwestii podatków od nieruchomości w przyszłym roku wójt podjęła decyzję o mikroskopijnych podwyżkach, które w ostatecznym rozrachunku poprawiłyby o 5 procent spadek wartości dochodów utraconych w stosunku do roku bieżącego. W trakcie dyskusji zgłoszono kilka wniosków o zwiększenie stawek, ale nie znalazły one poparcia większości rady, która 10 głosami przyjęła propozycje pani wójt. Tylko w jednym punkcie radni "poszli na całość" i maksymalnie podnieśli stawkę podatku. Chodzi o grunty pod... jeziorami, zbiornikami retencyjnymi i elektrowniami wodnymi. Takich gruntów w gminie Wiązowna nie ma, więc radni mogli zaszaleć. Po podjęciu uchwały podatkowej przewodnicząca rady wyraziła ubolewanie, że w pierwszym roku działalności, w kwestii podatków rada nie odważyła się na bardziej radykalne kroki. - Jesteśmy najtańszą gminą, jeśli chodzi o podatki i najbardziej zaniedbaną - skwitował uchwałę jeden z radnych... - i najdroższą w utrzymaniu - dodał inny radny na zakończenie dyskusji nad podatkami. Ostatnią uchwałą XVI sesji, przyjętą jednogłośnie, był roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

WIĄZOWNA

Share

1W niezwykle rodzinnej atmosferze wójt gminy Wiązowna, Anna Bętkowska i kierownik tamtejszego USC, Alina Dębska, podejmowały 29 par małżeńskich, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat

Były kwiaty, upominki, medal "Za długoletnie pożycie" od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i ciepłe życzenia. Uroczystość miała miejsce 25 października, w gościnnym Zajeździe u Mikulskich - Z niezmiernym wzruszeniem mam przyjemność towarzyszyć państwu w dzisiejszej uroczystości - mówiła przewodnicząca rady Monika Sokołowska. - Uroczystości wręczenia medali... Pytacie może sami siebie, czy to aż taka zasługa, takie bohaterstwo przeżyć pięćdziesiąt lat u boku najukochańszej osoby - żony, męża, nawet jeśli to życie przynosiło momenty , albo też okresy niełatwe, a może i dramatyczne? Jestem przekonana, że świadectwo waszego życia, pięknej i wytrwałej miłości, wierności złożonemu przyrzeczeniu, w pełni zasługuje na każdy medal, jaki tylko moglibyśmy wam dziś ofiarować. Szczególnie teraz, gdy wartość, jaką stanowi małżeństwo, rodzina, codzienne przyjmowanie odpowiedzialności za drugiego człowieka, który ufnie złożył swoje życie w ręce drugiej osoby na dobre i na złe - jest zdawałoby się coraz mniej popularna, mniej chroniona, czasem wręcz ośmieszana, bo stanowi wyzwanie, któremu nie sposób sprostać bez tego, co stanowi podstawę wszystkiego - miłości. Dziękuję zatem za waszą miłość w imieniu waszych dzieci, wnuków i prawnuków, przyjaciół, bliskich i całego społeczeństwa, któremu pokazujecie, że warto kochać drugiego człowieka nieustannie przez pięćdziesiąt lat i długo dłużej. Życzę wam kolejnych radosnych, wspólnych lat - zakończyła, nie kryjąc wzruszenia przewodnicząca Sokołowska. Były też życzenia od pani wójt Anny Bętkowskiej, proboszcza ks. Tadeusza Łakomca, od najbliższych i niezwykle miłe życzenia a raczej prezent od uczniów Szkoły Podstawowej w Wiązownie i gimnazjalistów z Glinianki. Młodzież, pod artystycznym kierunkiem Grażyny Kilbach, przypomniała znane przeboje z nieco dawniejszych lat, zadeklamowała kilka stosownych do okoliczności wierszy a także zatańczyła trojaka. Natomiast poetka z Kopek Irena Derkacz, obchodząca z mężem Ryszardem, jak inne pary, jubileusz - przeczytała kilka swoich wierszy traktujących o miłości, wierności ale także umiłowania do ziemi wiązowskiej, powiatowej i mazowieckiej. Prawdziwą niespodziankę natomiast sprawiła wszystkim, przewodnicząca rady Monika Sokołowska, śpiewając dwie znane i popularne piosenki Hanki Ordonównej, "Miłość ci wszystko wybaczy" i "Na pierwszy znak". Po życzeniach i programie artystycznym był słodki tort, lampka szampana i oczywiście gromkie "Sto Lat" dla jubilatów. Jubilaci: Kazimiera i Jerzy Cieślik Irena i Ryszard Derkacz Zofia i Jan Dębscy Dorota i Edward Domańscy Aniela i Jan Domańscy Marianna i Kazimierz Jackiewicz Irena Kociszewska Wiesława i Dariusz Kostrzewa Genowefa i Ryszard Krupa Genowefa i Stanisław Książek Alicja i Tadeusz Kurek Alina i Kazimierz Laskus Halina i Kazimierz Lech Halina Lech Jolanta i Roman Majszczyk Genowefa i Zbigniew Mielniccy Leokadia i Stanisław Niemczak Leokadia i Tadeusz Nojek Marianna i Zdzisław Rak Stanisława i Bolesław Sarek Helena i Alfred Sęczek Elżbieta i Julian Sędek Irena i Stanisław Sosinowscy Barbara i Wit Szymańscy Barbara i Józef Świątek Hanna i Walenty Wicik Maria i Edward Wolscy Teresa i Jerzy Woźnica Stanisława i Stanisław Ząberg

Zabił bez wahania

Share

Kilkanaście ran kłutych zadał nożem 40-letni lokator żonie gospodarza, mieszkance Zakrętu w gminie Wiązowna. Zabójcę zatrzymano. Grozi mu do 25 lat więzienia

Tegoroczny plan sprzedaży mienia komunalnego był bardzo rozbudowany, a nieruchomości przygotowane do zbycia. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych w 2011 roku do sprzedaży w przetargach zawierał 17 pozycji. Jednak ze względu na małe zainteresowanie zakupem nieruchomości, część przetargów nie została rozstrzygnięta, a sprzedać udało się zaledwie trzy działki. - Tak się dzieje na rynku nieruchomości w całej Polsce. Niemalże każdy z samorządów boryka się z problemem sprzedaży nieruchomości, a co za tym idzie z wykonaniem dochodów budżetowych - mówi wiceprezydent miasta Otwocka Piotr Stefański. - Jednak stoimy na stanowisku, że wyzbywanie się majątku obniżając cenę byłoby decyzją nietrafioną - dodaje wiceprezydent. Wychodząc naprzeciw tym problemom władze miasta rozważają sprzedaż nieruchomości o powierzchni prawie 6,2 tys. metrów kwadratowych, położonej na osiedlu Ługi w transakcji bezgotówkowej. - Działka z możliwością zabudowy wielorodzinnej została wyceniona na ok. 3 mln zł. Mamy sygnały, że żaden z deweloperów nie będzie w stanie wyłożyć takiej sumy za tę nieruchomość - mówi wiceprezydent Stefański. - Jeśli przetarg potwierdzi nasze obawy, to zaproponujemy ewentualnemu nabywcy, żeby w zamian za podpisanie aktu notarialnego wybudował drogi i parkingi na osiedlu Ługi Wysokie, czyli terenie w obrębie ulicy Hallera - dodaje. W tej chwili wydziały Urzędu Miasta Otwocka wspólnie ustalają, które drogi miałyby zostać zrealizowane. Przypomnijmy, że w 2006 roku Miasto Otwock wzbogaciło się dzięki podobnej umowie o nowe mieszkania komunalne. Zawarto transakcję, w ramach której za zakup nieruchomości jeden z deweloperów wybudował budynek kwaterunkowy dla miasta.

Radni pochylili się nad studium

Share

Tematem ostatniego wspólnego spotkania komisji rady gminy Wiązowna, oprócz pracy nad przyszłorocznymi podatkami, było oczywiście, odrzucone na ostatniej sesji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Całodobowa apteka w stolicy powiatu miała działać już od 1 września, ale wskazane przez władze powiatu placówki wniosły protest, co do podjętej przez radę uchwały (tekstem protestu dysponujemy). Skarga została uznana za bezzasadną, a decyzja o nocnych dyżurach podtrzymana. Apteka Główna choć podjęła dyżur 1 października, do 21 dnia tego miesiąca nie poinformowała o tym władz powiatu. - Oficjalnie nic nie wiem o tym, że Apteka Główna pełni dyżur nocny. Dowiaduje sie o tym od państwa. Sprawdzę czy tak jest w istocie i czy pełni ten dyżur zgodnie z naszą uchwałą - powiedziała nam w miniony piątek, 21 października, Bogumiła Więckowska. Starosta dodała, że jeśli nawet obie apteki podejmą dyżury, to nie zamierza w związku z tym zrezygnować z utworzenia całodobowej, publicznej apteki na terenie szpitala przy ul. Batorego. Ma ona zostać otwarta w przyszłym roku. - Mamy już plany budynku, nowa, profesjonalna apteka stanie tuż obok Przychodni Specjalistycznej ZP ZOZ-u, od strony ul. Karczewskiej. Jeśli pogoda pozwoli, jeszcze w tym roku zaczniemy budowę. Nie ma odwrotu. Przesądziły o tym żądania obu wytypowanych przez nas aptek, abyśmy unieważnili naszą uchwałę. Nie mogę pozwolić, aby mieszkańcy powiatu nie mieli pewności, czy w nocy, w dzień powszedni i w niedzielę lub święto, będą mogli kupić leki w stolicy powiatu.

Idą jak burza

Share

Siatkarze GKTS Wiązowna świetnie zainaugurowali sezon. Rozegrali do tej pory dwa mecze i w obu zanotowali zwycięstwa

W poprzednim sezonie trener i zawodnik GKTS, Tomasz Grzybowski wielokrotnie podkreślał, że wyniki nie mają znaczenie, a liczy się zdobywanie doświadczenia. Po barażach tenisistom z Wiązowny udało się utrzymać w II lidze i wzmocnieni Marcinem Kawką zanotowali dwa zwycięstwa. W pierwszej kolejce, w wyjazdowym meczu z GLKS Nadarzyn tenisiście GKTS-u spodziewali się, że na pierwszym stole zagra najlepszy zawodnik gospodarzy, Chińczyk Yang Sen, z którym nie mają większych szans na zwycięstwo. Zastosowali więc pokerowe zagranie i wystawili swojego najlepszego zawodnika, Marcina Kawkę, na stole nr 2. Zagranie opłaciło się, gdyż po 4 meczach był remis 2:2. Później Tomaszowi Grzybowskiemu i jego podopiecznym udało się wygrać jeszcze 4 gry i mogli świętować pierwsze zwycięstwo w II lidze. W minioną niedzielę tenisiści z Wiązowny świętowali pierwsze zwycięstwo we własnej hali. Szczególnie fascynujący był mecz Marcina Kawki z reprezentującym klub z Lidzbarka Warmińskiego Chińczykiem. Mimo stanu 0:2 w setach i 0:6 w trzecim secie, Marcin Kawka zdołał odwrócić stan meczu i wygrać 3:2. Ostatecznie po bardzo dobrej grze zawodnicy z Wiązowny pokonali zespół z Lidzbarka Warmińskiego 7:3. - Mamy wyniki, teraz czekamy na sponsorów - mówi trener GKTS, Tomasz Grzybowski. - Ograliśmy Nadarzyn, z Chińczykiem w składzie, a to jeden z największych ośrodków tenisowych w Polsce. Podobnie duży ośrodek jest w Lidzbarku, który dziś ograliśmy i to 7:3. Jestem szczęśliwy, bo wyniki i gra są cudowne, jedyny minus jest taki, że nie mamy głównego sponsora, którego moglibyśmy reklamować na koszulkach. Czekają nas dalekie, ponad 200 kilometrowe wyjazdy. kwoty. Mam nadzieje, że jakaś firma z naszej gminy zdecyduje się nam pomóc, to nie chodzi o żadne astronomiczne kwoty. Mamy w tej chwili ciekawą drużynę a na mecze przychodzi naprawdę dużo kibiców - dodaje na zakończenie Grzybowski. GLKS Nadarzyn - GKTS Wiązowna 4:6 GKTS Wiązowna - LUKS Lidzbark Warmiński 7:3

Kalendarz imprez - najblizsze wydarzenia

poprzednim miesiącu sierpień 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 31 1 2 3
week 32 4 5 6 7 8 9 10
week 33 11 12 13 14 15 16 17
week 34 18 19 20 21 22 23 24
week 35 25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Linia.tv - zobacz nasze relacje

Pogoda

Fair

20°C

Otwock

Fair

Humidity: 37%

Wind: 22.53 km/h

  • 20 Aug 2014

    Mostly Clear 20°C 10°C

  • 21 Aug 2014

    Rain 16°C 8°C

Realizacja: blueform