Prawie dwa lata trwało rozpracowywanie grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem kredytów. Herszt z Otwocka

Share

Sześcioosobową grupę przestępczą, która wyłudzała kredyty i usługi telekomunikacyjne na terenie całej Polski, rozpracowali policjanci operacyjni z referatu do walki z przestępczością gospodarczą. Hersztem bandy był 38-letni mieszkaniec Otwocka

A zaczęło się w marcu 2009 roku. Wtedy to operacyjni z referatu do walki z przestępczością gospodarczą KPP w Otwocku na gorącym uczynku próby wyłudzenia 20 000 zł pożyczki w jednym z otwockich banków zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu węgrowskiego, Marcina W. Mężczyzna chciał dokonać wyłudzenia na podstawie sfałszowanego zaświadczenia o zatrudnieniu. Wkrótce po zatrzymaniu okazało się, że jest on jedynie tzw. "słupem", czyli osobą podstawioną do pobrania kasy. Za sznurki pociągał ktoś inny. Operacyjni postanowili przyjrzeć się bardziej ewentualnym podejrzanym w tej sprawie, których wcześniej wytypowali. Przez cały rok nie było postępu, jednak obserwacja wytypowanych osób wciąż trwała. Przełom nastąpił w połowie ubiegłego roku. Pod koniec lipca ustalenia kryminalnych rzuciły cień podejrzeń na 38-letniego mieszkańca Otwocka, Pawła W. Wiele wskazywało na to, że jest on szefem doskonale zorganizowanej grupy przestępczej, która specjalizowała się w wyłudzaniu kredytów. W tzw. międzyczasie nie gardzili też wyłudzaniem usług telekomunikacyjnych. 38-letni otwocczanin, starszy brat zatrzymanego wcześniej "słupa", był już dobrze znany policji. Jakieś dwa lata wcześniej zatrzymano go za podobne oszustwa. Jak się okazało miał też "świeży" wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Mężczyzna został osadzony w tymczasowym areszcie i wszczęto postępowanie w sprawie odwieszenia jego wyroku. Po zatrzymaniu przywódcy grupa jakby się rozsypała. W ręce operacyjnych wpadło kolejno czterech jej członków: Marcin K., lat 22, Łukasz S., lat 26, Sebastian M., lat 33 i Marcin W., lat 36.(to nie jest pomyłka). Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami powiatu otwockiego. Sprawa zakończyła się w połowie stycznia tego roku. W sumie policjanci udowodnili przestępcom wyłudzenie 11 kredytów i pożyczek na kwotę około 30 000 zł, a także usług telekomunikacyjnych na terenie otwocka. Wiemy, że grupa nie ograniczała się wyłącznie do działalności na terenie powiatu. Udowodniono im 7 tego typu przestępstw na terenie całego kraju, między innymi w woj. pomorskim i na Śląsku. Wszyscy zatrzymani mają już dość bogate kartoteki kryminalne. Za udowodnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wykrycie, a tym bardziej zatrzymanie bankowych oszustów jest żmudne i szczególnie trudne, dlatego sukces otwockiej policji jest tym bardziej cenny i godny uznania.

Uroczystość patriotyczna w Osinach

Share

1W 148 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego mieszkańcy gminy Karczew uczcili pamięć poległych powstańców. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Matki Boskiej Ostrobramskiej w Otwocku Wielkim

We mszy odprawianej przez proboszcza ks. Janusza Krzyżewskiego uczestniczyła młodzież ze wszystkich gminnych szkół i strażacy ze sztandarami, władze miasta oraz mieszkańcy gminy. - Był to czas, kiedy kolejny raz nasz naród tak bardzo zapragnął wolności. Ten zryw miał doprowadzić do czegoś pozytywnego. Wydawać by się mogło, że to była kolejna klęska w życiu narodu. Jednak każdy zryw daje szanse spojrzenia bardziej optymistycznie w przyszłość. Nie udało się zwyciężyć militarnie, ale udało się zwyciężyć jednocząc naród - powiedział ks. proboszcz rozpoczynając mszę. W czasie eucharystii modlono się za powstańców, a na jej zakończenie odśpiewano "Boże coś Polskę". Przy powstańczej mogile w Osinach (gdzie leży siedmiu poległych) odbyła się druga część uroczystości, którą rozpoczęto modlitwą. W okolicznościowym przemówieniu przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Marton przedstawił krótko tło historyczne poprzedzające wybuch powstania. Mówił również o jego przebiegu zwracając szczególną uwagę na walki powstańców z przeważającymi siłami zaborcy rosyjskiego na terenie gminy Karczew. Przypomniał również, że za aktywny udział mieszkańców w powstaniu, Karczew stracił prawa miejskie, które odzyskał po 90 latach. Po okolicznościowym przemówieniu uczniowie ze Szkoły w Otwocku Wielkim zaprezentowali kilka tekstów i wierszy patriotycznych związanych z Powstaniem Styczniowym. Na koniec na powstańczej mogile, przy której stoi metalowy krzyż z pamiątkową tabliczką złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Uroczystość, która zgromadziła wielu uczestników przygotowała i prowadziła Anna Zakrzewska - dyrektor M-GOK w Karczewie.

Powiat: Ważą się losy Szybkiej Kolei Miejskiej. Drogi pociąg do Otwocka

Share

Trwają negocjację między samorządami w sprawie wspólnego dofinansowania Szybkiej Kolei Miejskiej. Aby SKM nadal dojeżdżała do Otwocka trzeba rocznie przekazać do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie 2 mln 800 tys. zł

We wtorek, 25 stycznia, w otwockim magistracie na zaproszenie prezydenta miasta Zbigniewa Szczepaniaka spotkali się burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski, starosta otwocki Bogumiła Więckowska, wójt gminy Wiązowna Anna Bętkowska, zastępca burmistrza Karczewa Stanisław Ilkowski oraz skarbniczka gminy Celestynów. Wszystko po to, aby porozumieć się co do udziału poszczególnym gmin w dofinansowaniu SKM-ki. Nowe stawki przedstawione przez ZTM znacznie wzrosły, w stosunku do kosztów z ubiegłego roku. Trasa jaką jeździ kolejka została wydłużona i teraz z Otwocka można dojechać nawet do Pruszkowa. Zwiększyła się też dwukrotnie ilość kursów. ZTM podsumował, że koszt utrzymania ze strony gmin ma wyniesie 3 mln 600 tys. zł. Jednak po negocjacjach prezydenta Otwocka i burmistrza Karczewa udało się zejść z tej kwoty do 2 mln 800 tys. rocznie. Udział procentowy sąsiednich gmin przedstawia się podobnie jak w przypadku współfinansowania wspólnego biletu (patrz ramka). Czasu na podjęcie decyzji czy samorządy dołożą się do kosztów utrzymania kolei jest mało, bo SKM przecież cały czas jeździ - ZTM sprawę traktuje jaką pilną, bo nie dotyczy to przyszłości, tylko tego co już istnieje - mówi prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak. Jak nie będzie dofinansowania, to pociągi będą dojeżdżać tylko do Falenicy. Włodarze są zgodni, że SKM jest dobrym rozwiązaniem na poprawę komunikacji mieszkańców ze stolicą, ale gdy trzeba przejść do rozmów o kosztach zaczynają się schody. Na wtorkowym spotkaniu nie padły żadne deklaracje. Kolejne wiążące już rozmowy mają odbyć się 2 lutego. Przed wyborami włodarzom udało się porozumieć, zobaczymy jak będzie teraz. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pieniądze na SKM znajdzie Józefów, Powiat i Wiązowna. Karczew się waha. Gdyby zdeklarował się i Celestynów to kwoty po podziale byłyby jeszcze niższe. - Starania są takie, żeby SKM funkcjonowała na dotychczasowych zasadach. Czyli pociągi, na przemian KM i SKM, kursowałyby co 10 - 15 minut. Mieszkańcy już się do tego przyzwyczaili. W projekcie budżetu Otwocka na 2011 rok są zabezpieczone na ten cel pieniądze - mówi prezydent Szczepaniak. - Myślę, że musimy znaleźć takie pieniądze w budżecie, bo teraz nie możemy się z tego wycofać - deklaruje udział powiatu starosta Bogumiła Więckowska. Najwięcej do wyłożenia ma Otwock. Jeśli sąsiednie gminy się dołożą (bez gminy Celestynów) to musiałby przekazać do ZTM-u niewiele ponad 1 mln zł. Proponowany udział procentowy gmin w dofinansowaniu SKM-ki. Otwock - 37% Jóżefów - 21% Karczew - 12% Wiązowna - 11% Powiat - 19%

Otwock - Powiat. Warszawska na wiosnę

Share

1Kierowcy rozkładają ręce i łapią się za głowę, kiedy wpadają w dziurę na drodze, bo jest ich aż tyle, że nie da się ich ominąć. Niestety dopóki zima nie odpuści jesteśmy skazani tylko na doraźne łatanie

- Czy mimo niesprzyjających warunków pogodowych nie można by przystąpić do jakiś remontów na drogach, bo to co się dzieje każdy widzi, sytuacja w wielu miejscach jest trudna. Na ul. Warszawskiej w Otwocku koło Klubu Smok są tak niebezpieczne dz

Z prac zarządu powiatu. Debatują i przepraszają

Share

Zarząd Powiatu spotkał się już po raz piąty na cotygodniowym posiedzeniu. 11 stycznia zdecydowano m.in. o przyznaniu nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia naszych zawodników i ich trenerów. Dyskutowano także nad harmonogramem reorganizacji placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz zajmowano się trudnym tematem nie zrealizowanej inwestycji drogowej w Otwocku

Zarząd Powiatu co roku przyznaje nagrody pieniężne za wysokie osiągnięcia sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów, którzy na arenie krajowej i zagranicznej osiągnęli wysokie wyniki sportowe w kategoriach seniorów i juniorów. Wysokość nagród wynika z regulaminu uchwalonego przez Rradę Ppowiatu. Wśród tegorocznych sportowców i trenerów znaleźli się trzej sztangiści i ich trenerzy, dwoje karateków z UKS BUSHI wraz z trenerami, a także pięć młodych lekkoatletek z OKS Otwock, które dzięki swojej wytężonej pracy - przy wsparciu trenerek - zajmowały czołowe miejsca w zawodach o randze mistrzowskiej w kraju. Z decyzją Zarządu w sprawie nagród dla sportowców i trenerów zapozna się Kkomisja Eedukacji, Kkultury, Ssportu i Rrekreacji Rady. Po pozytywnej opinii nagrodzeni zostaną zaproszeni na uroczystą sesję, by z rąk władz powiatu odebrać wyróżnienia finansowe oraz gratulacje. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął koncepcję przebudowy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie. Koncepcja przygotowana przez dyr. PCPR Małgorzatę Woźnicką zakłada zmianę dotychczasowego stanu i przekształcenia domów dziecka w 14-osobowe domy dla dzieci. Formuła placówek będzie oparta na pracy wychowawczej oraz pracy z rodziną dziecka, w środowisku zbliżonym do rodzinnego, w którym każdy wychowanek i wychowawca ma określone prawa i obowiązki, a funkcjonowanie domu uzależnione jest od aktywności przebywających w nim osób. Główne założenia koncepcji to likwidacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie, a w zamian - wybudowanie dla tych dzieci domu w Otwocku. Planowane jest także zmniejszenie liczby wychowanków w Ddomu Ddziecka w Otwocku i w Integracyjnym Centrum Opieki i Wychowania, tzw. "13", w Otwocku oraz przeniesienie mieszkań chronionych/rotacyjnych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Józefowa do Otwocka na ul. Komunardów. W budżecie powiatu na 2011 rok proponowana jest kwota ponad 500 tys. zł na budowę domu dla 14 wychowanków. Na tym posiedzeniu Zarządu po raz kolejny dyskutowano nad wypowiedzeniem omawiano informujące o wypowiedzeniu umowy na sfinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego, ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Niestety, mimo usilnych starań i zabiegów Wwicestarosty Mirosława Pszonki, z powodu uchybienia terminu przez wykonawcę, wojewoda wycofał się z dotacji. Przypomniano, że, termin zakończenia robót był już przedłużony o jeden miesiąc, tj. do 31 grudnia ubiegłego roku. Wyłoniony w przetargu wykonawca i tak nie dotrzymał drugiego terminu. Co stanie się teraz z blisko pięciomilionową inwestycją? Zarząd Ppowiatu wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych pracuje nad rozwiązaniem problemu. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że zakończenie tej inwestycji jest teraz priorytetem. O kolejnych decyzjach w tej sprawie Zarząd będzie informować na bieżąco. Jednocześnie Zarząd przeprasza użytkowników ulic Batorego, Warsztatowej i Kraszewskiego w Otwocku za zaistniałą sytuację, kiedygdzie jedna z najlepszych firm w tej branży zawodzi, przy - z pozoru - łatwiej inwestycji. Dokończenie tego przedsięwzięcia jest na dzień dzisiejszy jednym z pryncypialnych zadań stojących przed Zzarządem. Jednak działania naprawcze muszą być rozważne, by mogły zakończyć się pozytywnym wynikiem. Z kolei szóste posiedzenie zarządu powiatu, odbyło się 18 stycznia br., i dotyczyło sytuacji finansowej ZP ZOZ w Otwocku, planów finansowania zadań promocyjnych, kulturalnych i sportowych powiatu, dofinansowania projektów dotyczących ochrony środowiska, a także pozyskania kolejnych środków na infrastrukturę drogową i obiekty inżynieryjne w powiecie. Aktualną sytuację finansową ZP ZOZ w Otwocku, w tym program naprawczy szpitala, przedstawili dyrektor ZP ZOZ-u Wojciech Marciniak i jego zastępczyni ds. ekonomicznych, Elżbieta Makulska - Gertruda. Omawiano kondycję finansową i stan zadłużenia placówki. Szukano obszarów, gdzie można ewentualnie uzyskać oszczędności finansowe. Poruszane były sprawy zatrudnienia, a także struktury organizacyjnej, działalności przychodni przyszpitalnej w kontekście planowanych przekształceń. Na wniosek starosty Bogumiły Więckowskiej zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZP ZOZ. Oprócz dwóch ustawowo wskazanych osób, tj. starosty i przedstawiciela wojewody mazowieckiego, zaproponowano, by w radzie zasiadał przedstawiciel z każdego klubu radnych powiatu oraz przewodnicząca komisji ochrony zdrowia i rodziny, Barbara Parol. Do komisji bezpieczeństwa i Porządku zgłoszeni zostali członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk i przewodniczący komisji porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Jarosław Kozłowski. KBiP została określona Zarząd Powiatu zatwierdził także projekty kalendarzy imprez na rok 2011 w zakresie promocji, kultury i sportu. Plany trafią teraz pod obrady komisji edukacji przy radzie powiatu. Przewodnicząca Zarządu, starosta Więckowska, poinformowała zarząd o możliwości ubiegania się przez powiat o środki finansowe z rezerwy ogólnej na 2011 rok na budowę i modernizację dróg oraz obiektów inżynieryjnych, w tym mostów. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, by przystąpić do realizacji zadania przebudowy mostu na rzece Świder, przy ul. Kraszewskiego w Otwocku. Na wniosek Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych członkowie zarządu zdecydowali się zarezerwować w budżecie powiatu na 2011 rok 3 500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja pięciu ścieżek edukacyjnych pieszych i rowerowych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka. W poprzednich latach środki na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po jego likwidacji samorząd dofinansowuje zadania bezpośrednio ze swojego budżetu. Zarząd wyraził zgodę także na dotację z budżetu dla Józefowa na Powiatowe Warsztaty Ekologiczne "XII Spotkania nad Świdrem" dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Warsztaty nad Świdrem to coroczne spotkania młodych ekologów, którzy prowadzą badania przyrodnicze. Powiat otwocki jest stałym sponsorem tych wydarzeń. Przygotował : wydział FSPKSiT

Kalendarz imprez - najblizsze wydarzenia

poprzednim miesiącu maj 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Linia.tv - zobacz nasze relacje

Pogoda

Fair

8°C

Otwock

Fair

Humidity: 62%

Wind: 12.87 km/h

  • 3 May 2015

    Partly Cloudy 17°C 8°C

  • 4 May 2015

    AM Light Rain 18°C 8°C

Realizacja: blueform